ANA SAYFA FLEXO  MAKiNELERiMiZ TEKNiK BiLGiLER ÖZEL MAKiNELERiMiZ
English  &  Türkçe


BASKI TEKNOLOJiLERi FLEXO BASKI TERiMLERi TASLAK ÇiZiMLER EĞiTiCi DÖKÜMANLAR BASKI MALZEMELERi


Flekso Baskı

Doğrudan yüksek baskı sisteminin bir dalıdır. Baskı kalıbının yüzeyinde yüksekte kalan işli alanlardaki mürekkep almış görüntülerin basınç etkisiyle baskı malzemesinin üzerine geçirilmesi esasına dayanan bir baskı yöntemidir. Kalıbı lastik olan baskı tekniğidir.Flekso baskı yönteminde kullanılan baskı kalıplarının baskı kalıplarının baskı yapan kısımları yüksektedir. Baskı kalıplarının basmayan kısımları ise derindir. Flekso baskı makineleri rotatif oluf bobin kağıt veya plastik folyeler üzerine baskı yapar. Flekso baskı sistemi çoğunlukla ambalaj, etiket ve gazete baskısında kullanılmaktadır.


Trikromik Baskı

Sarı, magenta ve mavi renklerin her biri için ayrı kalıp oluşturularak yapılan baskıdır
. Renkli resim ve değişik renklerin olduğu baskılarda uygulanır.Orijinal kopyanın renk ayırım sisteminde analiz edilmesiyle bölgelere göre renk yoğunluğu saptanır. Kalıplar bu saptamalara göre hazırlanır ve genelde sarı, magenta ve mavi olarak sıralanır. Gerekli görülürse bu üç renge ilave olarak siyah'ta kullanılır.

Anilox ( Tramlı Merdane )  
Flekso sistemde mürekkebi istenilen ölçüde kalıba taşıyan merdanenin ismidir. Son yıllarda dia baskılarının flekso sistemde yapılması sebebiyle çok ince anilox merdaneler devreye girmiştir. Anilox merdaneler 60’lık, 120’lik, 200’lük vs. gibi sayılarla anılır. Rakam büyüdükçe anilox üzerendeki tiflerin sıklığı artar, derinliği azalır. Bu nedenle transfer edilen mürekkep filmi inceldiğinden alınan renk şiddeti azalır. Bu tip ince aniloxlar için daha konsantre mürekkepler hazırlanması gereklidir.


Hazne merdanesi 
Mürekkebin bulunduğu mürekkep haznesinin içinde dönen, sisteme göre değişen, genellikle kauçuk kaplanmış silindirlerdir.Hazne silindiri mürekkebi sistemin diğer elemanlarına aktarmakla görevlidir.
Hazneden kauçuk yardımıyla aldığı mürekkebi temas halinde olduğu tramlı (aniloks) silindire aktarır.

Rakle
( Dr. Blade ) 
Mürekkep sıyırma bıçağı. Flekso baskı sisteminin önemli parçalarından birisidir. Hazne içi merdaneden alınan mürekkep aniloks merdane üzerine temas eden rakle ile istenilen film kalınlığından inceltildikten sonra materyal üzerine aktarılır. Aniloks merdane üzerindeki mürekkep kalınlığını rakle basıncı yani forsası belirler.


Baskı altı malzemesi  ( Film )

 Ambalaj dalında film lifsiz organik bir maddenin ince ve elastik bir tabakasıdır.
Flexo baskı işinde genellikle; polietilen, polivenil klorür, polipropilen,  poliamid, poliester  ve kağıt gibi malzemelerden imal edilen rulo halindeki filmler kullanılır.

Tansiyon
Flekso baskı makinelerinde  materyalin baskı esnasında ki gerginliğidir. Tansiyon değeri sürekli ve kesintisiz baskı için önemlidir. Genellikle kağıt gibi kalın malzemelerde yüksek, (PE, PP,OPP vs) gibi ince malzemelerde ise düşük tansiyon uygulanabilir. Tansiyon ayarında; filmin esneyebilirlik kabiliyeti, ısıya dayanıklılığı, gerilime hassaslığı , kalınlığı ve kağıtlar için gramaj özellikleri dikkate alınması gereken hususlardır.


Viskozite
Sıvıların akmaya karşı gösterdikleri direnç olarak tarif edilir. Flekso baskıda mürekkep yoğunluğu çok önemlidir. Bu nedenle mürekkebin viskozitesi sürekli olarak denetlenmelidir.

Densite
Türkçe karşılığı; malzemelerin yoğunluğudur. Baskı altı malzemelerinin ( film ) yoğunluğunu ve kağıt üzerindeki mürekkkebin yoğunluğunu ifade etmek için kullanılır. Yüksek olması ağırlığı ve çokluğu, düşük olması ise hafifliği ve azlığı ifade eder.


Bloklaşma 

Baskılı işin sıkı sarım, yüksek bombardıman, iki tarafı koronalı malzemeler ve sıcakta bekletilme gibi nedenlerle baskı yapılmamış yüze transfer etmesi ve yapışması sonucunda oluşan, baskının kötü kokmasına da neden olan bir problem.

 
Korona 
Baskı yapılacak malzemelerin yüzeyinin baskı yapılabilir hale getirilmesi yüzey geriliminin ayarlanması işlemidir. Genellikle PE, PP, PVC gibi malzemeler için 36-38 dyn/cm korona uygulanır. Koronanın yüksek olması da düşük olmaması kadar sorun yaratır.

 
Laminasyon
İki veya daha fazla malzemenin birbiriyle yapıştırılması işlemine laminasyon adı verilir. Laminasyonun amacı; ambalajın içine konulan gıda maddelerinin bozulmasına neden olabilecek nem, ışık, gaz geçirgenliklerinin azaltarak istenen korunmanın sağlanması ve tüketiciyi cezbedecek albeniyi elde etmektir.

 
Selofan
Odundan elde edilen selüloz daha sonra kimyasallarla reaksiyona sokularak viskoz ve daha sonra da selülozhidrat haline getirilerek film şeklinde preslenir.Bu preslenen filme selofan denir.


Polimerler
 
: Yapılarında  düzenli  bir  şekilde  tekrarlanan  küçük  moleküllü birimlerden oluşmuş yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir

Fotopolimer :
Işığa duyarlı olan polimer maddelere 'fotopolimer' adı verilir. Fotopolimerler ışık etkisi ile fotokimyasal olarak değişime uğrar.


Flexo Kalıbı ( Klişe ) 
Flekso baskı makinelerinde kullanılmak üzere değişik malzemeler üzerine basılacak resim ve yazıları aktarmada kullanılan lastik ve fotopolimer malzemelerden fotografik ve dijital yöntemlerden yararlanılarak hazırlanan malzemelere flekso baskı kalıbı denir.

Fotopolimer kalıpları 

Polimer (plastik) malzemeden fotomekanik usullerle üretilen kalıplara fotopolimer kalıp denir. Bu kalıplar genellikle bükülebilir şekilde yapılmaktadır.

Çinko Klişe : 
Fotomekanik yedirme yöntemi ile çinko plakalardan yapılan kalıplardır.

Şap banyosu ( Asit banyosu
) : Çinko kalıbın kimyasallarla yıkanması işlemidir.

Nyflex kalıpları
: Bu plakalar oldukça yumuşaktır. Oluklu mukavva baskılarında tercihen kullanılır. Sertlikler 34-42 shore arasında değişmektedir.


Kalıp silindiri ( Kazan )
Klişelerin üzerine monte edildiği değişik çaplara sahip silindirlerdir. İşin boyutuna göre çap kalınlıkları değişiklik gösterebilir.
Silindirinin çapı ve boyu orantılı bir şekilde taksimatlandırılmıştır. Bu taksimatlar, montaj sırasında klişenin düz veya diyagonal olarak bağlanmasını kolaylaştırmaktadır.

Sleev (Gömlek)
Klişelerin üzerine montaj edilerek silindire geçirildikleri araçlardır. Kısa metrajlı ve tekrarlanan işler, klişenin tekrar ayarlanarak monte edilmesine gerek kalmadan ekonomik olarak basılmasını sağlayan araçlardır. Polyester, çelik, nikel, durofleks (üretan) ve kaplı sleev çeşitleri mevcuttur. Bu montaj basınçlı hava ile gömleğin silindire takılması ile yapılır. 

Forsa 

iki silindirin birbirine veya aralarından geçen baskı materyaline yapmış olduğu basınca forsa denilmektedir.
Forsa, silindirlerin birbirlerine yaklaşmaları esnasında aralarında oluşan boşluğun baskı materyali veya mürekkep film tabakası tarafından kullanılması esnasında baskıyı etkilemektedir. Forsa, kaliteli baskının olmazsa olmazlarındandır. İdeal forsa baskı kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Forsa materyal üzerine görüntünün aktarılmasını sağlayan temel unsurlardan biridir.

Adezyon 

Farklı iki madde arasında var olan ve bu iki maddenin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetidir
. Flexo baskı işinde; mürekkebin baskı yapılan malzemeye yapışma kabiliyetini ifade eder.

Pigmentler
Mürekkebe renk veren maddelerdir. Basılan mürekkep filminin transparan veya örtücü oluşunu, ışık ve kimyasal maddelere dayanıklılık derecesini tayin eder. Bu nedenle mürekkebin en önemli bir parçasıdır.

Penetrasyon (Nüfuz etme) : Mürekkebin sıvı fazının baskı yüzeyi tarafından emilmesi yoluyla oluşan kuruma şeklidir.

Kanama :
Baskı yapılan yüzeyde renklerin birbirine karışması.

UVC pozu
Flekso baskıda kalıp pozlama için kullanılan ve dalga boyu en düşük olan ışık kaynağı. UVC-pozu plaka yüzeyindeki yapışkanlığı ortadan kaldırır.UVC ışığı insan gözüne son derece zararlı olduğundan çıplak gözle bu ışığa direkt olarak bakılmamalıdır.


Emülsiyon :
Kalıba dökülen hassas madde. (Işığa karşı duyarlı madde)


Shore :
Flekso baskıda kullanılan kalıpların sertlik derecesi.

Rölyef :
Kabartma etkisi

Solvent : Tiner, neft, terebentin, vernik gibi eriyiklerin (sıvı akışkan) genel adı

Hidrometre: Asit ölçer.
Flexographic Machine - Flexoprinting - Flexo Baskı Makineleri - Flexo Baskı - Flekso Baskı MakinasıCopyright © MATESAN  Makine Teknolojileri Sanayi - Innovation in the Machinery     [ 2010 - 2011 ]   info@matesan.com    Tel :+90 216  527 35 61 - Fax :+90 216 527 35 62