ANA SAYFA FLEXO  MAKiNELERiMiZ TEKNiK BiLGiLER ÖZEL MAKiNELERiMiZ
English  &  Türkçe

Aşağıdaki Teknik Bilgiler Kısa Adı MEGEP Olan; T.C  Milli Eğitim Bakanlığı  Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesinin Resmi Web Sitesinden Derlenmiştir.
        1- Flexo Baskı Makinesi Üretime Hazırlık
           6- Flexo Baskı Kontrolü
           7- Flexo Baskı Hataları
          12-
           8- Tek Renkli Flexo Baskı
          13- 
           9- Çok Renkli Flexo Baskı
          14- 
          15- 

BASKI TEKNOLOJiLERi FLEXO BASKI TERiMLERi TASLAK ÇiZiMLER EĞiTiCi DÖKÜMANLAR BASKI MALZEMELERi


KORONA '' Yüzey İşleme ''

Polietilen, polipropilen, polyester, naylon, PVC, metalize baskı materyalleri üzerine baskı yapabilmek için Korona olarak isimlendirilen bir yüzey işlemine tabi tutulurlar.


Bu malzemeler, üretildiklerinde doğal yüzey gerilimleri düşüktür veya beklemeden ya da farklı nedenlerden, basılabilirlik özelliklerini zaman içinde yitirirler. Bu şekilleri ile makinede baskıya alındıklarında yüzeyde mürekkebin tutunamadığı görülür.

Malzemenin yüzey gerilimi, mürekkebin yüzey geriliminden düşükse mürekkep düzgün yayılamaz ve yüzeyde  damlacıklar  hâlinde  kalır.  Böyle  durumlarda  korona  işlemi  ile  yüzey,  tekrar basılabilir hâle getirilir.

Korona  cihazı  baskıya  girmeden,  çözücü  ile  birinci  ünite  arasında  bir  yerdedir. Malzeme cihazın içinden geçirilir. Cihazın içinde iki adet merdane ve bu merdanelerin üzerinde üçer adet elektrot bulunur. Malzeme bu iki merdaneden geçirilir. Burada operatörün dikkat etmesi gereken en önemli konu malzemenin cihaz içindeki merdanelerin yüzeyine altında hava kalmayacak şekilde iyi sarılmasıdır. Aksi takdirde arka yüzeye korona atlaması olacaktır.

Cihaz çalışmaya başladıktan sonra elektrotlara verilen voltaj merdanelere doğru geçmek ister. İşte bu geçiş elektron hâlinde gerçekleşir. Bu akış birçok zerrecik hâlinde aşağıya  inerken  malzeme  yüzeyinde gözle görülemeyen pürüzler oluşturlar. Bu  da mürekkebin yüzeye yayılabilirliğini ve iyi tutunmasını sağlar.


   

1. FLEKSO MÜREKKEPLERİ

1.1. Mürekkep Hazırlama


Mürekkeplerin baskıya hazırlığı farklılık arz eder. Mürekkebi hazneye koymadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi, seri bir baskının kesintisiz ve kaliteli olması açısından önem taşımaktadır.

  -  Yapılacak iş için kullanılacak mürekkebin, renk ve sistem bakımından doğru olup olmadığı etiket üzerindeki seri ve kod numaralarından kontrol edilmelidir.
  -  Hazneye  konacak  mürekkebin  oda  sıcaklığında  olup  olmadığı  kontrol edilmelidir.
  -  (Soğuk depolarda stoklanan mamullerin kullanmdan 1-2 gün önce matbaaya alınarak normal ısıya gelmeleri sağlanmalıdır.)
  -  Hazne ve silindirin kirli ve solventli olmamasına dikkat edilmelidir.
  -  Çökme ihtimali göz önünde bulundurularak, mürekkepler ambalajı içerisinde önceden karıştırılmalıdır.
  -  Kullanılan  mürekkep  o  seri  için  tavsiye  edilen  solvent  veya  solventlerle inceltilerek baskı viskozitesine getirilmelidir.
  -  %5’den fazla yavaşlatıcı solvent kullanılmasından kaçınılmalıdır. Aksi takdirde solvent beklenen etkinin tersini yapar.
  -  Renk ayarlanması için gerekli karıştırma işlemlerinin aynı kodları taşıyan aynı mürekkep markaları arasında yapılmasına dikkat edilmelidir.
  -  Yeni bir iş için yeni mürekkep kullanılmalıdır.
  -  Mürekkep haznesi kapakları mutlaka baskı sırasında kapatılmalıdır. Bu sayede mürekkebin  silindirlere  sıçraması  önlenir.  Bütün  bu  şartlar  göz  önünde
      tutulduğunda problemsiz bir baskı gerçekleşir.

Su bazlı mürekkeplerin baskı şartlarına hazırlanması
    >  İnceltme sistemi
        + Su

Solvent bazlı mürekkeplerin baskı şartlarına hazırlanması
    >  İnceltme yöntemi
        + %100 etanol veya mosstanol(%65 Etil Alkol+ %35 IPA) · 
    >  Kuruma süresini ayarlayıcı solventler
        + Yavaşlatıcı: Metoksipropanol 
        + Hızlandırıcı: Etil asetat

UV mürekkeplerin baskı şartlarına hazırlanması

    Ek bir işleme gerek kalmadan; direkt kaptan kullanılabilir. Ancak ekstra spot renk yapımı aşamasında ana renkler karıştırılarak yeni renk elde edilir.

1.2. Mürekkebin Yapısı

Mürekkep yapı olarak renk veren maddelerin (pigment veya diğer boyar maddeler) bir vernik (bağlayıcı) sistemi içerisindeki dağılımıdır.


1.3.Flekso Baskı Mürekkepleri

Matbaa mürekkepleri kimyasal yapı itibarıyla üç ana grupta toplanır. Bunlar;

  -  Solvent bazlı mürekkepler
  -  Su bazlı mürekkepler
  -  UV mürekkepler

1.3.1. Solvent Bazlı Mürekkepler


  -  Renk verici madde oranı %20-25’tir. Bu katılar solvent içerisinde çözünür.
  -  Düzgün yayılır.
  -  Buharlaşma ile çabuk kurur.
  -  Film ve folyo baskısı için idealdir.
  -  Yanıcıdır.
  -  Çevreye zararlıdır.
  -  Yüksek hızlı sıcak ve kuru hava ile kurutabilir. Flekso baskı tekniğinde solvent bazlı mürekkepler yaygın olarak kullanılır.

1.3.2. Su Bazlı Mürekkepler

  -  Renk verici madde oranları en fazla %45-35’tir. Katılar su ortamında dağılmış (dispersiyon) olarak bulunur.
  -  Yanıcı değillerdir.
  -  Çevre dostudur. (Solvent emisyonu yoktur.)
  -  Son 15 yıldır kullanımları artmıştır.
  -  Temizlik  beklemeden  yapılırsa  kolaydır.  Aksi  halde  kuruduktan  sonra  katı maddeler suda çözünemedikleri için sorun yapar.
  -  Yüksek hızda sıcak ve kuru hava ile kurutulabilir.

1.3.3. UV Mürekkepler

  -  En yeni teknolojidir. Kurutulmaları gerekmez gaz ya da sıvı atık yoktur.
  -  UV  ışınlarına  maruz  kalana  kadar  sıvı  halde  kalan  katı  maddelerden oluşmuşlardır.
  -  Yoğunlukları sabittir.
  -  Temizliği çok kolaydır.
  -  Mürekkep kararlılığı mükemmeldir.
  -  Renkler parlak ve yumuşaktır.
  -  UV sistemine dönüşüm kolay değildir.

Makinede  çalışma  esnasında  mürekkebin  çok  değişik  şartlara  uyma  zorunluluğu vardır.  Mürekkep,  iş  olan  yerleri  tam  örtmeli,  homojen  akabilmeli  ve  aynı  oranda akabilmelidir.


1.4. Viskozite

Viskozite sıvıların akmaya karşı gösterdikleri direnç olarak tarif edilir. Flekso baskıda mürekkep  yoğunluğu  çok  önemlidir.  Bu  nedenle  mürekkebin  viskozitesi sürekli  olarak denetlenmelidir.
Tifdruk ve flekso mürekkeplerinin viskozite ölçümü için iki metot kullanılır. Bunlar, daldırma akışkanlık kabı (DIN4) ve rotasyon viskozite metresidir. Viskozite daima sıcaklığa bağlı olarak değişir. Viskozite sıcaklıkla ters orantılıdır. Mürekkeplerde viskozite kontrolü muayyen sıcaklıkta yapılmalıdır. Bu değer 20 °C veya 25 °C olabilir.

Daldırma akışkanlık kabı olarak Avrupa ‘da Ford ve Frikmar kabı kullanılır. Bununla
birlikte ISO ve DIN kabı, Amerika ‘da da Zahn ve Shell kabı kullanılmaktadır. Türkiye'de en çok kullanılan Ford Cup’dır. Flekso baskı mürekkepleri sıvı oldukları için birimi saniye(sn) dir.

Akışkanlık kabının ölçüm prensibi belirli bir mürekkep miktarını  (yaklaşık  100 ml)
kaptan akma zamanının kronometre ile ölçülmesine dayanır. Bunun için akışkanlık kabı tamamen mürekkebe daldırılır. Dışarı çıkarıldığı anda kronometre çalıştırılır. Kaptan akan mürekkep akışı kesildiği anda da kronometre durdurulur.
Ölçülen süre test edilen mürekkebin akma zamanıdır. Ölçümden sonra ölçüm kabı derhal solvent ile temizlenmelidir.

Temel olarak viskoziteye etki eden 5 faktör vardır.
Bunlar;

  -  Pigment cinsi,
  -  Pigment oranı,
  -  Bağlayıcı cinsi,
  -  Bağlayıcı oranı,
  -  Çözücü cinsidir.

Flekso mürekkepleri alkol bazlı olmaları nedeniyle buharlaşma ile kısa sürede kurur.
Mürekkep buharlaşma ile içinde bulunan alkolün bir kısmını kaybeder, katılaşır, viskozitesi yükselir. Viskozite yükselince baskı kalıbı üzerine taşınan mürekkep miktarı da değişir. Viskozite  artıkça  transfer  olan  mürekkep  miktarı  da  artar.  Fazla  mürekkep  aniloks merdanelerindeki hücreleri fazlasıyla doldurur. Aynı durum yani transfer olan mürekkep miktarının artması, makinenin baskı süresinin artırılmasıyla da meydana gelir.

Merdane daha
hızlı dönünce üzerine daha fazla mürekkep toplanır. Bu nedenle baskı hızının artması halinde viskozite düşer. Bu bakımdan mürekkep viskozitesinin baskı hızı ile dengelenmesi gerekir. Baskı  hızı  artırılacak  olursa,  mürekkep  viskozitesinin  de  uygun  olarak  düşürülmesi gereklidir.

Viskozite değeri;


  -  Oluklularda: 20-25 sn
  -  Diğer kartonlarda: 30-45 sn olup bu değerler makine koşullarına göre değişmektedir.
  -  Alkol bazlı mürekkep kullanılması durumunda viskozite: 14-18 sn
  -  Su bazlı mürekkep kullanılması durumunda viskozite: 16-24 sn

Günümüz  baskı  makinelerinde,  mürekkep  tanklarına  otomatik  viskozite  metreler monte edilmiştir. Baskı sırasında viskozite kontrol edilerek otomatik olarak çözücü ilavesi ile sabit tutulur. Böylece baskıda renk tonundaki sapmalar önlenmiş olur.

UYGULAMA - 1 :
2.ÜNİTELERE MÜREKKEP VERMEK


2.1. Mürekkep Merdaneleri

Mürekkebin  bulunduğu  mürekkep  haznesinin  içinde  dönen  sisteme  göre  değişen genellikle  kauçuk  kaplanmış  mürekkep,  hazne  silindiri  mürekkebi  sistemin  diğer elemanlarına aktarmakla görevlidir.
Bu silindir hazneden kauçuk yardımıyla aldığı mürekkebi temas halinde olduğu tramlı (aniloks) silindire aktarır.


2.2.Mürekkep Ünitelerinin Yapısı

Flekso baskı makinesinin mürekkep ünitesi; mürekkep haznesi, mürekkep merdanesi, transfer merdanesi, sıyırıcı rakle ve devir daim sisteminden oluşmaktadır.

2.3.Ünitelere Renk Vermek

Ünitelere renk verilmesi aşamasında işin özelliği dikkate alınmalıdır. Örneğin düz baskı ile ters baskı renk sırası farklılık gösterir. Eğer iş CMYK ise ters baskılarda siyahtan başlanmalıdır. Düz baskı ise Cyan’dan başlamak suretiyle devam edilir. Ek  renkler  söz  konusu  ise  rengin  durumuna  göre  değişiklik  yapılabileceği  gibi genellikle CMYK’nın devamına yerleştirilir. Baskıya zemin olarak mesela beyaz atılacaksa ters baskıda en son, düz baskıda ise ilk üniteye verilmelidir.

 UYGULAMA - 2 :
3.KALIP MONTAJI

3.1.Flekso Kalıp Montaj Teknikleri

Flekso baskı kalıplarının montajı; Taksimatlı kalıp silindirine  ve Slev (gömlek) silindirine olmak üzere iki çeşittir.

  -  
Taksimatlı silindir üzerine montaj: Taksimatlı silindirlerin yüzeyleri klişe silindirinin çapı ve boyu ile orantılı, değişen dikdörtgen parçalara bölünmüştür.
 
   Bu çizgiler, montaj sırasında klişenin düz veya diyagonal olarak bağlanmasını kolaylaştırır.

  -  Slev  (Gömlek)  üzerine  montaj:  Slev,  klişelerin  üzerine  montaj  edilerek silindire geçirildikleri araçlardır. Kısa metrajlı ve tekrarlanan işler, klişenin tekrar
     ayarlanarak  monte  edilmesine  gerek  kalmadan  ekonomik  olarak
basılmasını sağlayan araçlardır. Polyester, çelik, nikel, durofleks  (üretan) ve kaplı slev
     çeşitleri mevcuttur. Bu montaj basınçlı hava ile gömleğin silindire
takılması   ile   yapılır.   Günümüzde   bu   montaj   sistemi   çoğunlukla  kullanılmaktadır.


3.2.Kalıp Montaj Malzemeleri


Flekso baskı kalıpları; Klişe, klişe silindiri ve montaj bandından oluşmaktadır.


  -  
Klişe silindiri: Klişelerin üzerine monte edildiği değişik çaplara sahip silindirlerdir. İşin boyutuna göre çap kalınlıkları değişiklik gösterebilir.
  -  Klişe bantları: Klişelerin baskı silindirine montajı flekso montaj bantlarının yardımı ile gerçekleştirilir. Bu bantlar yapı olarak yapışkan taşıyıcı ve koruyucu
     tabaka olmak üzere üç bölümden oluşur.


Flekso  baskıdaki  araştırmalar  kendini  yapıştırma  bantlarında  da  gösterir.  Bu araştırmalar  fleksoyu  tek  montaj  bandıyla  sınırlamayıp  basılacak  işin  türüne  göre kullanılabilecek montaj bantlarını ortaya çıkarmıştır. Yeni sistem flekso montaj bantlarından kompozit köpük taşıyıcılı bantları sayabiliriz. Bu bantların yapısına örnek olarak  “Tese Softprint” bantları gösterebiliriz.


Bu klişelerle zemin ve tramlı baskıları aynı klişede basmak mümkündür. Değişken
esneklik arz eder. Yapıştırıcı bantlar belirli bir basınç altında çalışırken baskı klişelerinin şeklini bozmayacak, koruyucu özellikte olmalıdır. Yapışkanlık özelliğini kaybetmeyerek klişeyi silindirde aynı  ölçüde tutmalıdır.  Kompozit,  köpük  yapılı bantlar  bu  özellikleri tamamen sağlayacak özelliktedir. Özellikle polyester stabilizasyon folyosu, basınç esnasında klişelerdeki forma göre tüm yanal yüzleri taşıyacak, dikey yükleri dengeli dağıtacak ve yapışkan dengesini sağlayacak özelliktedir. Montaj esnemesinden sonra kompozit köpük çok az yük ile esner. Ek forsa sabit yük altında çoğunlukla bant tarafından emilir.


3.3.Kalıp Montaj Makineleri

 Çift tarafı yapışkanlı klişe bandı, bağlanarak klişe ebatlarında kesilir. Kalıntısız ve temiz yüzeye klişe montaj bandı, altında hava kalmamasına dikkat edilerek yapıştırılır. Klişe bandının yapışkanı üzerinde yer alan hava kanallarından havanın çıkabilmesi için bandın montaj yönü rulodan açılma yönüne paralel olmalıdır.

 Yine de hava baloncukları kalmışsa delinerek boşaltılır. Bandın koruyucusu çıkartılır. Ek  yerlerinin  ve  kenar  kısımlarının  tam  yapışması  önemlidir.  Klişe  istenildiği  şekilde ayarlanır ve bandın üzerine tam temas edecek şekilde yapıştırılır. Klişe, bant üzerine iki tarafa sert sıvazlamalarla yerleştirilir. Tam ayar bulunduktan sonra iki tarafa doğru sert sıvazlamalarla hava kabarcıkları alınır. Klişeler, açılma eğilimlerini minimuma indirmek için önceden ıslatılarak, baskıya kadar bir streç filme sarılı halde bekletilir.

 Eğer  monitörlü  bir  montaj  makinesi  kullanılıyorsa  kroslar  yardımı  ile  deseni oluşturacak tüm parçalar aynı hizada ayarlanır, kolayca üst üste baskı yapacak duruma gelir. Aksi halde deneme yanılma ve ustanın alışkanlıkları önemli faktör halini alabilir.
Deneme baskısı ve ayar işlemleri bitince kenar kalkmalarına karşı klişelerin kenarları bantlanır. Bağlanacak her klişe için aynı işlemler uygulanır.
Flexographic Machine - Flexoprinting - Flexo Baskı Makineleri - Flexo Baskı - Flekso Baskı MakinasıCopyright © MATESAN  Makine Teknolojileri Sanayi - Innovation in the Machinery     [ 2010 - 2011 ]   info@matesan.com    Tel :+90 216  527 35 61 - Fax :+90 216 527 35 62