ANA SAYFA FLEXO  MAKiNELERiMiZ TEKNiK BiLGiLER ÖZEL MAKiNELERiMiZ
English  &  Türkçe

Aşağıdaki Teknik Bilgiler Kısa Adı MEGEP Olan; T.C  Milli Eğitim Bakanlığı  Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesinin Resmi Web Sitesinden Derlenmiştir.
           6- Flexo Baskı Kontrolü
           7- Flexo Baskı Hataları
          12-
           8- Tek Renkli Flexo Baskı
          13- 
        4- Flexo Baskı Makinesi Çıkış Ayarları
           9- Çok Renkli Flexo Baskı
          14- 
          15- 

BASKI TEKNOLOJiLERi FLEXO BASKI TERiMLERi TASLAK ÇiZiMLER EĞiTiCi DÖKÜMANLAR BASKI MALZEMELERi


1. SARGI ÜNİTESİ


Flekso baskı makinesinde basılmış malzemeler sargı ünitesinde bobin haline gelerek daha sonraki aşamalara hazırlanır.

1.1.Sargı Üniteleri Tanımı

Flekso baskı makinesinde basılmış malzemelerin otomatik olarak sarıldığı ünitelere sargı ünitesi denir. Sargı ünitesinde bulunan mil üzerine basılacak malzemenin ebadına göre boş bobin (masura) takılır. Basılı malzeme bu masura üzerine sarılır.

1.2.Sargı Üniteleri Çeşitleri

Flekso baskı  makinelerinin sargı üniteleri farlılık arz eder. Sargı ünitesi çeşitleri makine özelliklerine ve işin türüne göre değişir. Bazı makineler basılı malzemeyi çeşitli işlemlerden geçirerek atık ve iş olan bölgeleri farklı sarmak suretiyle farklılık gösterir. Bazı makineler baskılı malzemeyi olduğu gibi sarar. Bu bobinler ek işlem görecekleri yardımcı makinelerden geçirilerek son halini alır. Bu tür işlem görmüş işler, dilme uygulanmışsa iki ayrı rulo olarak sarılır. Etiket baskılarında ise atık kısım ayrı iş olan kısım ayrı sarılırlar.Sargı ünitelerinin bazıları makineye sabit miller tarafından sargı yapar. Bu ünitelerden basılı iş mil ile bobin göbeği arası boşlanarak bobin milden çıkartılır. Bu tür ünitelerde sargı milinin bir tarafı makineye sabit, diğer ucu açıktır. Başka bir çeşit sargı ünitesi ise sarılmış bobin mil ile makineden ayrılarak çıkartılabilir.
Bu modellerde milin iki tarafını da tutan yuvalar vardır.

1.3.Sarma Ayarları

Sargısı yapılacak malzemeye göre göbek bobini kesilerek mile takılır. Boş bobin mile hava veya takoz yardımı ile sabitlenir. Sargısı yapılacak malzeme bobine ortalı yapıştırılır. Sarma  tansiyon  ayarı  çözgü  ünitesinden  biraz  daha  fazla  verilerek  sarma  işlemi gerçekleştirilir. Basılacak malzeme türüne göresarma ayarları değişir. Kâğıt malzemeler mukavemetli ve kalın olduklarından sıkı sarılır. İnce film malzemeler ise kâğıda göre daha az sıkı sarılmalıdır.

Sargı ünitelerinin tansiyon değeri, çözgü ünitelerininkine göre biraz daha fazla olmalıdır. Çünkü üzerine baskı alan malzeme kalınlaşmıştır. Birde sargı ünitesi çözgü ünitesinden  gelen  materyalin  gerginliğini  sağladığından  makine  de  baskı  yolundaki materyalin sürekli gerginliğini koruması için tansiyonu daha yüksek tutulmalıdır.

1.4.Sargı Teknikleri

1.4.1.Takozlu Milli Sargı

Flekso baskı makinelerinde sargı üniteleri takozlu milli sargı tekniği kullanılmaktadır. Baskısı yapılmış materyalin sarılacağı masuranın mil üzerine sabitlenmesi gerekmektedir. Aksi  takdirde  masura  boşa  dönerek  sargının sağlıklı ve problemsiz  gerçekleşmesi imkânsızlaşır.

Bu teknikte masuranın mile sabitlenmesi takoz denilen destek parçalarıyla yapılmaktadır.Takoz  mil üzerindeki bobin  göbeğini  sağ ve soldan sıkıştırarak bobinin sarılmasını sağlamaktadır.Bu sargı tekniği kullanımı, yerini havalı milli sargı tekniğine bırakmaya başlamıştır.
1.4.2.Havalı Milli Sargı

Flekso baskı makinesinin arka kısmında sarıcı bulunmaktadır. Flekso makinelerinde bobinlerin takıldığı miller genellikle havalı mildir. Havalı milli sargıda mil üzerinde hava etkisiyle dışa doğru açılan tırnaklar mevcuttur.

Bu tırnaklar mil üzerine takılan masurayı kilitleyip boşa dönmesini engellemektedir. Havalı milin subabına hava tabancasıyla hava sıkılır. Masuranın hazırlanması takozlu milli sargıya göre daha hızlı olmaktadır.
1.5. Değişik Baskı Malzemelerini Sarma Yöntemleri

Baskı malzemeleri türlerine göre sarma yöntemleri de değişiklik göstermektedir. İnce şeffaf film malzemenin kopma riski nedeniyle düşük gerginlikle basılıp sarılması gereklidir. Etiket  baskılarında  etiket  malzemesinin  özelliği  ve  ek  kesim  işlemleri  nedeniyle  atık malzeme sargısı ayrı yapılmalıdır. Kâğıt malzeme baskılarında yüksek gerginlikte baskı ve sargı yapılabilmektedir.

2. BOBİN EBATLAMA
Baskısı yapılmış işler büyük ebatlı ve çoklu olarak bulunur. Bu bobinlerin kenar fazlalıkları atılır, istenilen ebatlarda dilinerek son halini alır.

2.1.Baskılı İşe Bobin Dilme Uygulamak

İşler makine ebat ve çaplarına göre çoklu olarak basılır. Baslı işler bobin dilme işlemine tabi tutularak istenilen ebatlara getirilir. Bobin dilme işlemi baskı makinesi sonunda bulunan ek ünite üzerine dilme bıçağı takılarak yapılabilir. Bu durumda makine sargı ünitesi üzerinde dilme işlemi kadar sargı bobini oluşturulur. Millere boş masura takılarak sargı işlemi yapar hale getirilir.

Bobin dilme işlemi ayrıca bu işe özel makineler tarafından da yapılabilir. Bu
makineleri çözgü ünitesi üzerine basılı bobin takıldıktan sonra istenilen yerlere ve sayıda dilme bıçağı kullanarak dilme işlemi yapılabilir. Bu makinelerde de sargı ünitelerine dilinecek bobin boyutuna ve sayısına göre boş bobin takılır ve işlem gerçekleştirilir2.2. Baskılı İşin Kenar Fazlalıklarını Almak

Baskılı işin kenarında ayar kroslarının bulunduğu bölgeler ve boş baskısız bölgeler bulunmaktadır.  Baskılı  işin  net ortaya çıkması için bu  kenar  fazlalıkların  atılması gerekmektedir.

Kenar fazlalıkları makine sonuna eklenecek bir aparatla veya bobin ebatlama makinesi üzerindeki vakumlu hortumlar yardımıyla kolayca ayıklanabilmektedir.

Baskılı bobin makinenin çözgü  ünitesine bağlanır. Kesim yapılacak fazlalık bölgelere kesim bıçakları yerleştirilir. Kesilen kenar fazlalıkları bir kompresör yardımıyla vakum işlemi yapan hortumlar yardımıyla atık deposuna gönderilir. Kenar fazlalığı alınan bobin, sargı ünitesinde sarılarak son halini almış olur.Copyright © MATESAN  Makine Teknolojileri Sanayi - Innovation in the Machinery     [ 2010 - 2011 ]   info@matesan.com    Tel :+90 216  527 35 61 - Fax :+90 216 527 35 62